כתבות של אהרון ישראל

רואה חשבון בחיפה

 

אהרון ישראל

רואה חשבון

רח' האשלג 22,

ת.ד 3545, חיפה

טל. 04-8627212

פקס. 04-8626619

 

דוא"ל:

aharon_cpa@yahoo.com

 

  

 

 

דצמבר 2009

 

הנדון: שינויים בחוק מע"מ

פס

 

במסגרת תוכנית ההתיעלות הכלכלית, תוקן חוק מע"מ כחלק מהמאבק בחשבוניות הפיקטיביות. להלן עיקרי ההוראות:

 

א. עוסק מורשה שמחזור עסקאותיו בשנת 2009 מעל ל: 4 מליון ₪ וחייב בהנהלת חשבונות כפולה, חייב לנהוג כלהלן:

 

חייב בהגשת דו"ח מע"מ תקופתי נוסף לדוח הרגיל המדווח עד ל: 15 לחודש. הדוח יוגש תוך: 15 ימים נוספים מיום הגשת הדוח התקופתי, כלומר עד לסוף החודש .

 

הדיווח הנוסף יעשה באמצעות האינטרנט או מייצג המחובר לרשות המסים ויכלול:

       א. רשימת כל מספרי החשבוניות מס שהוצאו בתקופת הדיווח, שמות הלקוחות, מס' העוסק מורשה שלהם / או ח.פ.

       תאריך החשבוניות,סכום העיסקה שבוצעה וסכום המע"מ שבעיסקה .

       ב. כנ"ל לגבי חשבוניות ספקים .

 

ב. החל מחודש 1/2010, יש לציין על כל החשבונית של: 5,000 ₪ לפני מע"מ, את מס' העוסק מורשה / או ח.פ של הלקוח .

 

ג. כנ"ל לגבי חשבוניות ספקים מעל לסכום של: 5,000 ₪ לפני מע"מ, לדאוג שמספר העוסק מורשה שלכם יופיע על גבי החשבונית - אחרת לא ניתן יהיה לקבל את המע"מ בחשבונית .

 

ד. אין להוציא יותר חשבונית מס בסכום שלילי. במידה ורוצים לבטל חשבונית כלשהי, יש להוציא תעודת זיכוי. כמובן שאין לקבל יותר זיכויים בצורת חשבוניות שליליות מספקים .

 

אהרון ישראל רואה חשבון  ן  רח' האשלג 22, ת.ד 3545, חיפה  ן  טל. 04-8627212  ן  פקס. 04-8626619   |   דוא"ל. aharon_cpa@yahoo.com