קיצור שעות עבודה במשק

ב15/3/18 נחתם צו הרחבה להסכם קיבוצי שמספרו 7019/2017 שיכנס לתוקף החל מה1/4/12018 .ברצוני לעדכנכם אודות עיקרי הצו כן אודות מספר "מוקשים" החבויים בצו שטרם התבררו דיים.

להלן עיקרי הצו, ראוי לציין כי כל הציטוטים לקוחים מתוך הצו עצמו כפי שפורסם ברשומות. מצ"ב הצו לנוחותכם

קיצור שעות עבודה במשק

א. " היקף שבוע העבודה במשק יקוצר בשעה אחת, כך ששבוע העבודה יעמוד על 42 שעות עבודה, ללא הפחתה בשכר."
" בהתאמה לקיצור שבוע העבודה כאמור, שכר השעה יחושב על בסיס של 182 שעות לחודש עבודה."

הצו קובע כי שבוע העבודה יקוצר ללא פגיעה בשכר ובכך ישנה הטבה לעובדים. עוד קובע הצו כי מעל ל42 שעות שבועיות ישולמו שעות נוספות (במקביל עודכנה מכסת שעות העבודה הנוספות השבועיות המותרות מ15 ל16 שעות שבועיות).
המשמעות של האמור לעיל היא כי החל מה1/4/2018 היקף שבוע העבודה בישראל המהווה משרה מלאה יעמוד על 42 שעות לשבוע. והיקף משרה מלאה חודשית יעמוד על 182 שעות לחודש עבודה. כתוצאה מכך יעודכן כלפי מלא התעריף השעתי של העובדים במשרה מלאה ובין היתר יעודכן ויעלה תעריף שכר מינימום לעובדים במשרה מלאה מ28.49 ₪ לשעה ל29.12 ₪ לשעה (שכר מינימום חודשי בסך 5,300 ₪ יחולק ב182 שעות במקום ב186). בדומה לחישוב הנ"ל יעודכנו כלפי מעלה התעריפים השעתיים לכלל העובדים, הצו קובע כי עדכון זה יחול על זכויות צבורות של עובדים כגון חופשה ומחלה. אולם, הצו לא קובע כיצד יש לנהוג ביתרות התחייבות לפיצויים צבורות.

ב. "קיצור שבוע העבודה בשעה אחת יבוצע ביום מוגדר וקבוע במהלך שבוע העבודה"

הצו קובע כי קיצור שבוע העבודה יבוצע ביום קבוע ומוגדר מראש תוך התחשבות בצרכי העבודה, למקובל במפעל ולהתחשבות בבקשות ובצרכי העובדים. אולם מאפשר גמישות למעסיק ולשנות את היום בלבד שיינתן יום מקוצר אחר באותו שבוע. עוד קובע הצו כי במידה ועובד יועסק בשעה המקוצרת כנ"ל, שעה זו תחשב לו שעה נוספת.
מומלץ להיערך ולהודיע לעובדים בהקדם אודות הצו ותחולתו וכן להתייעץ עם נציגות העובדים לגבי קביעת היום שבו יחול הקיצור.
בנוסף, לעניות דעתי, ניתן לקבוע ימים מקוצרים ברמה פרטנית ולא ברמה מפעלית.

ג. בנוסף הצו קובע מספר הנחיות והוראות נוספות שטומנות בחובן, כאמור לעיל, מוקשים שטרם התבהרו.
"הפחתת שעת העבודה לפי צו זה לא תהווה עילה לתביעת תוספות שכר או להפחתות שעות עבודה או לשינויים בתנאי העבודה של העובדים המועסקים לפני תחילת צו זה 42 שעות או פחות."
המוקש החבוי בסעיף זה הינו שתעריף שכר המינימום לעובדים במשרה חלקית לא ישתנה ויעמוד על 28.49 ₪ (לעומת תעריף לעובדים במשרה מלאה שיעודכן כאמור ל29.12 ₪ לשעה) ולמעשה נוצרו שני תעריפי שכר מינימום לעובדים במשרה מלאה ולעובדים במשרה חלקית. יצוין כי פורסם שההסתדרות פועל להסדיר את הנדון.
תחולת הצו על המגזר הציבורי הינה בהפחתה של חצי שעת עבודה מ42.5 שעות שבועיות כיום ל42 שעות שבועיות. כמו כן הצו לא יחול על עובדים שממילא עובדים פחות מ42 שעות שבועיות כגון מורים וגננות.
הצו מוציא מתחולתו את אלה שחוק שעות עבודה ומנוחה אינו חל עליהם. כגון, עובדים במשרת אמון, מנהלים וכיו'ב.
לסיום, יש להיערך בהקדם ולהחיל את הצו ברמה התפעולית, קרי, קביעת יום העבודה המקוצר. במקביל, יש לעקוב אחר עדכונים לגבי תעריפי שעה והפרשים שאותם יש לשלם עבור יתרות זכויות צבורות של העובדים.

אנו זמינים לשאלות והתייעצויות – אהרון ישראל רואה חשבון בחיפה
"סוף מעשה במחשבה תחילה"

המליצו עלינו

מאמרים שלנו

יש לך שאלה? רוצה להתייעץ?

להזמנת פגישת ייעוץ ללא התחייבות

דילוג לתוכן