מדרגות מס 2018

1. בהתאם לסעיף 121 לפקודת מס הכנסה,
להלן שיעורי המס לשנת 2018 שעודכנו לפי שיעור עלית המדד. מדרגות המס על הכנסות מיגיעה אישית ב- ₪
א.
הכנסה חודשית בש"ח שיעור המס
עד 6,240 10%
6,241-8,950 14%
8,951-14,360 20%
14,361-19,960 31%
19,961-41,530 35%
41,531+ 47%

ב.
הכנסה שנתית בש"ח שיעור המס
74,880 10%
74,881-107,400 14%
107,401-172,320 20%
172,321-239,520 31%
239,521-498,360 35%
498,361+ 47%

2. מס נוסף על הכנסות גבוהות
על פי סעיף 121ב לפקודה, יחיד אשר הכנסות החייבת בשנת המס עלתה על 641,880 ש"ח (53,490 ש"ח לחודש) יחוייב במס נוסף בשיעור של 3% על סכום זה.

אהרון ישראל, משרד רואה חשבון, חיפה

המליצו עלינו

מאמרים שלנו

מדרגות מס 2018

1. בהתאם לסעיף 121 לפקודת מס הכנסה,להלן שיעורי המס לשנת 2018 שעודכנו לפי שיעור עלית המדד. מדרגות המס על הכנסות

קרא עוד »