חוק לצמצום התשלום במזומן

ביום 18 במרץ 2018 אושר החוק לצמצום השימוש במזומן ותחילתו של החוק החל מיום 1 בינואר 2019. להלן עיקרי החוק:

 1. עוסק, במסגרת עסקו, לא יקבל ולא ייתן תשלום במזומן בעסקאות שהיקפן מעל 11,000 ₪.
 2. אדם לא יקבל ולא ייתן תשלום במזומן בעסקאות שהיקפן מעל 50,000 ₪. יש לציין שבהתאם לסעיף 2 ח' בחוק הנ"ל חל גם על מתן או קבלת מתנות.
 3. עוסק לא ייתן ולא יקבל תשלום מתייר בעסקה שסכומה פי חמישה מהסכום הנקוב בסעיף 1 (55,000 ₪) .
 4. אדם לא יקבל ולא ייתן תשלום במזומן כשכר עבודה, תרומה או הלוואה במידה והסכום עולה על 11,000 ₪.
 5. החוק מחריג מתחולתו גופים פיננסיים מפוקחים בסעיפים שונים.
 6. החוק מחריג מתחולתו תשלום במזומן בין קרובי משפחה. קרובי משפחה הינם: בן/בת זוג, הורה , הורה הורה, בן, בת, אח או אחות וילדיהם, נכד או נכדה ובני זוג של כל אחד מאלה, ובן אדם אחר הסמוך על שולחנו. אלא אם מדובר בתשלום שכר עבודה.
 7. סעיף 4 לחוק מציין הגבלות שונות בשימוש בשיקים ובהיסבם.

א. עוסק לא יקבל ולא ייתן תשלום בשיק מבלי ששם המקבל מופיע כנפרע או כנסב. החוק לא מציין סכומים בסעיף זה ונראה שהכוונה לכל סכום שהוא.

חוק לצמצום התשלום במזומן

ב. לא יקבל אדם ולא ייתן לאדם אחר תשלום בשיק בסכום שמעל 5,000 ₪ מבלי ששם המקבל מופיע כנפרע או כנסב. ושוב בעת תשלום לעוסק אין ציון סכום.

 1. חשוב לשים לב לסעיף 6 בחוק המציין כי אי תיעוד אמצעי התשלום שבאמצעותו שולם תשלום או התקבל תקבול מהווה הפרה של החוק.
 2. בעסקאות מתמשכות כגון, קבלת שירותים ושכירות, יראו כל תקופה כעסקה נפרדת.
 3. בגין הפרה של החוק יחול עיצום כספי כדלקמן:
  א. עבור תשלומים עד לגובה 25,000 ₪ – עיצום כספי בגובה 15%
  ב. עבור תשלומים שמעל 25,000 ש"ח ועד לגובה 50,000 ₪ – עיצום כספי בגובה 20%
  ג. עבור תשלומים שמעל 50,000 ש"ח – עיצום כספי בגובה 30%
  הפרה חוזרת של החוק בתוף שנתיים מהפרה קודמת תגרור הכפלת הסכומים.
  ראוי לציין כי הקנסות יחולו הן על המשלם והן על המקבל
 4. סעיף 30 לחוק קובע כי בעסקאות נדל"ן הרוכש יחויב להצהיר אודות אמצעי התשלום בעסקה. יש לשים לב שלא מדובר בהצהרה לגבי מקור הכסף אלא לאופן צורת התשלום.
 5. הגוף שיאכוף את החוק יהיה רשות המסים.
 6. ישנה התייחסות נפרדת לגופים פיננסיים ולהתנהלותם.
 7. עיצום כספי בהתאם לחוק לא מסיר אחריות פלילית לעניין הלבנת הון אלא כתוספת.
 8. פיצול תשלומים או עסקאות או דיווח כוזב על מנת להימנע מתחולת החוק דינה מאסר שלוש שנים.
 9. לנוחותכם בתחתית העמוד תוכלו למצוא קישור לחוק עצמו כפי שפורסם ברשומות. ממליץ ליצור עמי קשר על מנת לבחון את השלכות החוק על התנהלות העסק

אהרון ישראל, משרד רואה חשבון בחיפה

המליצו עלינו

מאמרים שלנו

יש לך שאלה? רוצה להתייעץ?

להזמנת פגישת ייעוץ ללא התחייבות

דילוג לתוכן