התארגנות לקראת סוף שנת המס 2023

קופות גמל שנת 2024
 1. קופות גמל
  סכומי המקסימום המזכים בהטבות מס אצל עצמאיים: 37,224 ש"ח. רצוי לתאם עימי את סכומי ההפקדה, לגבי מי שהכנסתו מעסק נמוכה מ: 225,606 ₪ השנה .
 2. קרנות השתלמות
  סכומי המקסימום המזכים בהטבות מס אצל עצמאיים: 12,776 ש"ח. רצוי לתאם עימי את סכומי ההפקדה, לגבי מי שהכנסתו נמוכה מ: 283,905 ₪ השנה. את הסכום הנ"ל, רצוי להפקיד בשתי קופות, כאשר הסכום העיקרי יופקד בקרן הותיקה ולפתוח קרן חדשה בסכום מינימלי של כ: 50 ₪.
 3. בטוח לאומי לעצמאיים
  מומלץ לשלם את כל החובות לבטוח הלאומי עד ליום: 31 בדצמבר 2023, כולל התשלום ליום: 15 בינואר 2024.
 4. הוצאות רכב
  יש לערוך רשימת רכבים שבתפעול העסק, כולל כלי רכב בליסינג וכלי רכב שאינם בבעלותכם אך בשמוש העסק . יש לרשום את מד הספידומטר ליום: 31 בדצמבר 2023 לכל אחד מהרכבים הנ"ל ולהעביר זאת אלי בהקדם. מצ"ב דף הצהרה של מד הספידומטר. נא ודאו שהעתק רשיון הרכב והעתקי הביטוחים, הועברו אלי .
 5. ספירת המלאי
  יש לערוך את ספירת המלאי ליום: 31 בדצמבר 2023 ולהעביר זאת אלי בהקדם. מצ"ב דף לדוגמא של ספירת המלאי. דפי הספירה צריכים להיות ממוספרים מראש. אם ישנו "מלאי מת" יש לציינו בנפרד .
 6. עבודות בבצוע
  העבודות בבצוע הינן חלק בלתי נפרד מהמלאי. יש להוסיף רשימה שלעבודות שלא הסתיימו ליום: 31 בדצמבר 2023, ולהעריך את אחוז הבצוע, שבוצע עד ליום זה .
 7. הוצאות ביטוחי העסק
  נא ודאו שכל העתקי פוליסות הביטוח של העסק הועברו אלי. הכוונה לביטוח העסק, ביטוח אחריות מקצועית וחבות מעבידים .
 8. בעלי מקצועות חופשיים
  ההוצאות בסוגי עסקים כאלה, מוכרות על בסיס מזומן. יש לדאוג לשלם את כל ההוצאות עד ליום: 31 בדצמבר 2023, בין השאר הוצאות שכר לחודש דצמבר 2023 שניתן לשלמן בינואר 2024. הכוונה למהנדסים, עורכי דין, ארכיטקטים, רופאים, מתווכים וכיו"ב, עסקים בהם אין מלאי .
 9. ת ר ו מ ו ת
  סכום התרומות המינימלי שיקנה השנה זיכוי ממס הינו: 200 ש"ח. תרומות מצטברות בסכום העולה על סכום זה יקנו 35% זיכוי במס הכנסה, יש לצרף קבלות מקוריות לתרומות.
 10. הקדמת הוצאות
  הוצאות שניתן להקדימן לשנת 2023 ושיוכרו השנה: הדפסת כל הפנקסים הדרושים בעסק, תקונים שונים לציוד, חומרי ניקוי בסכום סביר, הוצאות דואר, ביגוד לצרכי העסק, ספרות מקצועית, יעוץ משפטי, פרסום בסכום סביר, טפול תקופתי לרכב, הוצאות המשרד כמו: דיסקטים למחשב, נייר, קלסרים, הזמנת פנקסי שיקים וכיו"ב .
 11. רשימת חייבים וזכאים
  נא להוסיף רשימה של חייבי כספים לעסק ליום: 31 בדצמבר 2023 וכן רשימת הגופים להם אתם חייבים כספים לאותו היום. הכוונה לעסקים שאינם חברות ושאינם מנהלים את הנה"ח שלהם בהנה"ח כפולה .
 12. שכר דירה פטור ממס
  סכום שכר דירה למגורים הפטור ממס לשנת 2023, הוא: 5,070 ₪ לחודש .
  לשנת 2023: 60,840 ₪ .
 13. כיבודים במקום העסק ומתנות בשל קשר עיסקי
  הסכום המוכר בכיבודים: 80% מסכום הכיבוד, בתנאי שלא מדובר באירוח, כמו ארוחות במסעדות.
  הסכום המוכר למקבל מתנה: 210 ש"ח (אין הכוונה לעובדים) .
  מתנה הניתנת לתושב חוץ: עד 15$ לאדם בשנה, בתנאי שקיים קשר עסקי .
  מתנה לעובד לרגל ארוע אישי: חתונה, לידת ילד, בר מצוה, תוכר עד לסכום של: 210 ש"ח. כל מתנה אחרת לעובד, כולל שי לחג, יש לחייב את העובד במס בתלוש המשכורת .
  לגבי מתנות שנתנו במהלך השנה, נא להמציא רשימת מקבלי המתנות.
 14. הגרלות והימורים
  תקרת הפטור להגרלות, הימורים ופרסים: 30,360 ₪
 15. פנסיה חובה לעצמאים
  כזכור הוחל חוק פנסיה חובה לעצמאים ביום 1 בינואר 2017, למי שהינו עצמאי ושביום זה טרם מלאו לו 55 שנים. סכום החובה להפקדה הינו 4.45% עד לגובה מחצית השכר הממוצע במשק ו12.55% עבור סכומים שמעל ועד לגובה השכר הממוצע המשק. יש לציין שהפקדת החובה אינה ממקסמת את הטבות המס (ראו סעיף 1 לעיל), בשנת 2023 השכר הממוצע הינו 10,551 ש"ח.
 16. נקודות זיכוי
  סכום נקודת זיכוי לחודש בשנת 2023 218 ₪ ולשנה 2,616 ₪. ככלל, גבר זכאי ל-2.25 נקודות זיכוי ואישה ל- 2.75 נקודות.
  בשנת 2017 פורסמה תכנית "נטו למשפחה" המגדילה את נקודות הזיכוי להורים ומשווה את הסכומים לגברים ונשים. כך שבעקבות התכנית
  גבר ואישה אשר להם פעוט עד גיל שנה זכאים ל-1.5 נקודות זיכוי ( 1.5 נקודות בשנת הלידה).
  לאחר מכן, הורים לילד בגילאים 1-5 זכאים ל- 2.5 נקודות זכות כל אחד. מומלץ להתייעץ עמי כאשר לאחד מבני הזוג ישנה הכנסה נמוכה יחסית על מנת לבצע תכנון אופטימלי של נקודות הזכות. כמו כן, קיימת אפשרות להעביר נקודת זיכוי אחת משנת הלידה לשנת המס העוקבת.

אהרון ישראל רואה חשבון בחיפה

המליצו עלינו

מאמרים שלנו

יש לך שאלה? רוצה להתייעץ?

להזמנת פגישת ייעוץ ללא התחייבות

דילוג לתוכן