כתבות של אהרון ישראל

רואה חשבון בחיפה

 

אהרון ישראל

רואה חשבון

רח' האשלג 22,

ת.ד 3545, חיפה

טל. 04-8627212

פקס. 04-8626619

 

דוא"ל:

aharon_cpa@yahoo.com

 

  

 

 

06 דצמבר 2011

 

הנדון: שינויים בחוק עקב ועדת טרכטנברג.

פס

 

במסגרת שינוי החוק ל"הקלה" על נטל המס, שבא בעקבותיה של ועדת טרכטנברג, שונתה פקודת מס הכנסה בכמה סעיפים, שעיקרם מובא להלן:

 

א. לגבי חברות, בוטל המתווה שתוכנן להפחתת מיסי החברות עד לשנת 2016. מס החברות הועלה לפי שעה ל: 25% משנת 2012 ואילך.

 

ב. לגבי יחידים, בעלי הכנסה של מעל: 40,230 ₪ לחודש, האמורים להגיע לדרגת מס של: 44% בשנת 2012, שעור זה הועלה כעת בשנת 2012 ל: 48% .

יחד עם זאת מדרגת המס של: 23%, תופחת בשנת 2012 ל: 21%. כמו כן לאבות שלהם ילדים עד גיל שלוש, יתווספו 2 נקודות זיכוי נוספות.

 

ג. לגבי רווח הון, רווח מני"ע ורווח מדיבידנד יועלה המס מ: 20% ל: 25%. בעלי שליטה בחברה יועלה לגביהם המס מדיבידנד מחברה שבשליטתם מ: 25% ל: 30% .

 

מומלץ לממש רווחים בבורסה מני"ע החודש, למי שמחזיק בני"ע, ולשלם מס מופחת עוד השנה. כמו כן מומלץ לבעלי חברות שתיכננו חלוקת דיבידנד לחלקו לפני סוף השנה .

 

ד. בנושא ביטוח לאומי, תקרת ההכנסה לתשלום דמי ביטוח ומס בריאות, תופחת בשנת 2012, ל: 5 פעמים מהשכר הבסיסי. זוהי הקלה משמעותית לבעלי הכנסות גבוהות, כיון שבשנת 2011 משולמים דמי ביטוח ומס בריאות עד לתקרה של: 9 פעמים מהשכר הבסיסי .

 

 

 

ב ב ר כ ה, 

 

אהרון ישראל

רואה חשבון

אהרון ישראל רואה חשבון  ן  רח' האשלג 22, ת.ד 3545, חיפה  ן  טל. 04-8627212  ן  פקס. 04-8626619   |   דוא"ל. aharon_cpa@yahoo.com