כתבות של אהרון ישראל

רואה חשבון בחיפה

 

אהרון ישראל

רואה חשבון

רח' האשלג 22,

ת.ד 3545, חיפה

טל. 04-8627212

פקס. 04-8626619

 

דוא"ל:

aharon_cpa@yahoo.com

 

  

 

 דצמבר 2015

 

הנדון: התארגנות לקראת סוף שנת המס

 

1. קופות גמל

סכומי המקסימום המזכים בהטבות מס אצל עצמאיים: 33,408 ש"ח. רצוי לתאם עימי את סכומי ההפקדה, לגבי מי שהכנסתו מעסק נמוכה מ: 208,800 ₪ השנה .

 

2. קרנות השתלמות

סכומי המקסימום המזכים בהטבות מס אצל עצמאיים: 18,410 ש"ח. רצוי לתאם עימי את סכומי ההפקדה, לגבי מי שהכנסתו נמוכה מ: 263,000 ₪ השנה. את הסכום הנ"ל, רצוי להפקיד בשתי קופות, כאשר הסכום העיקרי יופקד בקרן הותיקה ולפתוח קרן חדשה בסכום מינימלי של כ: 50 ₪.

 

3. בטוח לאומי לעצמאיים

מומלץ לשלם את כל החובות לבטוח הלאומי עד ליום: 31 בדצמבר 2015, כולל התשלום ליום: 15 בינואר 2016.

 

4. הוצאות רכב

יש לערוך רשימת רכבים שבתפעול העסק, כולל כלי רכב בליסינג וכלי רכב שאינם בבעלותכם אך בשמוש העסק . יש לרשום את מד הספידומטר ליום: 31 בדצמבר 2015 לכל אחד מהרכבים הנ"ל ולהעביר זאת אלי בהקדם. מצ"ב דף הצהרה של מד הספידומטר. נא ודאו שהעתק רשיון הרכב והעתקי הביטוחים, הועברו אלי .

 

 5. ספירת המלאי

יש לערוך את ספירת המלאי ליום: 31 בדצמבר 2015 ולהעביר זאת אלי בהקדם. מצ"ב דף לדוגמא של ספירת המלאי. דפי הספירה צריכיםלהיות ממוספרים מראש. אם ישנו "מלאי מת" יש לציינו בנפרד .

 

6. עבודות בבצוע

העבודות בבצוע הינן חלק בלתי נפרד מהמלאי. יש להוסיף רשימה שלעבודות שלא הסתיימו ליום: 31 בדצמבר 2015, ולהעריך את אחוז הבצוע, שבוצע עד ליום זה .

 

7. הוצאות ביטוחי העסק

נא ודאו שכל העתקי פוליסות הביטוח של העסק הועברו אלי. הכוונה לביטוח העסק, ביטוח אחריות מקצועית וחבות מעבידים .

 

8. בעלי מקצועות חופשיים

ההוצאות בסוגי עסקים כאלה, מוכרות על בסיס מזומן. יש לדאוג לשלם את כל ההוצאות עד ליום: 31 בדצמבר 2015, בין השאר הוצאות שכר לחודש דצמבר 2015 שניתן לשלמן בינואר 2016 . הכוונה למהנדסים, עורכי דין, ארכיטקטים, רופאים, מתווכים וכיו"ב, עסקים בהם אין מלאי .

 

9. ת ר ו מ ו ת

סכום התרומות המינימלי שיקנה השנה זיכוי ממס הינו: 190 ש"ח.

 

10. הקדמת הוצאות

הוצאות שניתן להקדימן לשנת 2015 ושיוכרו השנה: הדפסת כל הפנקסים הדרושים בעסק, תקונים שונים לציוד, חומרי ניקוי בסכום סביר, הוצאות דואר, ביגוד לצרכי העסק, ספרות מקצועית, יעוץ משפטי, פרסום בסכום סביר, טפול תקופתי לרכב, הוצאות המשרד כמו: דיסקטים למחשב, נייר, קלסרים, הזמנת פנקסי שיקים וכיו"ב .

 

11. רשימת חייבים וזכאים

נא להוסיף רשימה של חייבי כספים לעסק ליום: 31 בדצמבר 2015 וכן רשימת הגופים להם אתם חייבים כספים לאותו היום. הכוונה לעסקים שאינם חברות ושאינם מנהלים את הנה"ח שלהם בהנה"ח כפולה .

 

12. שכר דירה פטור ממס

סכום שכר דירה למגורים הפטור ממס לשנת 2015, הוא: 5,070 ₪ לחודש .

לשנת 2015: 60,840 ₪ .

 

13. כיבודים במקום העסק ומתנות בשל קשר עיסקי

הסכום המוכר בכיבודים: 80% מסכום הכיבוד, בתנאי שלא מדובר באירוח, כמו ארוחות במסעדות.

הסכום המוכר למקבל מתנה: 210 ש"ח (אין הכוונה לעובדים) .

מתנה הניתנת לתושב חוץ: עד 15$ לאדם בשנה, בתנאי שקיים קשר עסקי .

מתנה לעובד לרגל ארוע אישי: חתונה, לידת ילד, בר מצוה, תוכר עד לסכום של: 210 ש"ח. כל מתנה אחרת לעובד, כולל שי לחג, יש לחייב את העובד במס בתלוש המשכורת .

לגבי מתנות שנתנו במהלך השנה, נא להמציא רשימת מקבלי המתנות.

 

 

 

 

ב ב ר כ ה,

 

אהרון ישראל

רואה חשבון

אהרון ישראל רואה חשבון  ן  רח' האשלג 22, ת.ד 3545, חיפה  ן  טל. 04-8627212  ן  פקס. 04-8626619   |   דוא"ל. aharon_cpa@yahoo.com