כתבות של אהרון ישראל

רואה חשבון בחיפה

 

אהרון ישראל

רואה חשבון

רח' האשלג 22,

ת.ד 3545, חיפה

טל. 04-8627212

פקס. 04-8626619

 

דוא"ל:

aharon_cpa@yahoo.com

 

  

 

 

ינואר 2003

 

הנדון: עבודה בתקופת בחירות

פס

 

מצ"ב מזכר עם ההוראות העוסקות לגבי עבודה ביום בחירות .

להלן עיקרי ההוראות:

 

א. יום הבחירות יהיה "יום שבתון" לכלל המשק והעובדים יקבלו שכר רגיל עבור יום זה .

 

ב. במזכר מפורטים מס' ענפים שיפעלו כביום עבודה רגיל.

 

ג. בענפים שיפעלו כביום עבודה רגיל, התשלום יהיה ללא שינוי .

 

ד. ביתר הענפים לא ניתן לחייב את העובדים לעבוד .

 

ה. עובד שאינו מחוייב לעבוד ביום הבחירות והוא עובד בפועל, הפרשנות הינה שיקבל שכר בשעור של: 200% מיום עבודה רגיל, או שיזקף לזכותו יום חופש נוסף על חשבון המעביד .

 

ו. עובד זכאי לשכר עבודה עבור הבחירות בתנאי, שעבד אצל המעביד לפחות 14 יום לפני הבחירות .

 

 

 

 

ב ב ר כ ה, 

 

אהרון ישראל

רואה חשבון

 

אהרון ישראל רואה חשבון  ן  רח' האשלג 22, ת.ד 3545, חיפה  ן  טל. 04-8627212  ן  פקס. 04-8626619   |   דוא"ל. aharon_cpa@yahoo.com