כתבות של אהרון ישראל

רואה חשבון בחיפה

 

אהרון ישראל

רואה חשבון

רח' האשלג 22,

ת.ד 3545, חיפה

טל. 04-8627212

פקס. 04-8626619

 

דוא"ל:

aharon_cpa@yahoo.com

 

  

 

 

ספטמבר 2003

 

הנדון: שינויים בחוק מע"מ

פס  

במסגרת התוכנית הכלכלית, תוקן חוק מע"מ כחלק מהמאבק בחשבוניות הפיקטיביות. להלן עיקרי ההוראות:

 

א. עוסק מורשה הרוכש נכסים או שרותים לצרכי עיסקו בסכום קניה של 20,000 ש"ח ומעלה, חייב לנהוג כלהלן:

 

1. חייב לדרוש ממוכר שהינו: "עוסק מורשה", חשבונית מס .

 

2. לא ניתן לשלם תמורת החשבונית במזומן .

 

3. ניתן לשלם תמורת החשבונית, בהעברה בנקאית, בכרטיס אשראי, או בשיק שהקונה חתום עליו (לא שיק מוסב) ושנאמר בו שהתשלום למוכר בלבד .

 

4. ניתן לשלם בשיק מוסב, רק בתנאי שהקונה מוסיף על גב השיק את שמו, חתימתו ומספר העוסק מורשה שלו .

 

ב. עוסק מורשה הרוכש נכסים או שרותים לצרכי עיסקו בסכום קניה שבין: 250 ש"ח ל: 19,999 ש"ח חייב לנהוג כלהלן:

 

1. ידרוש מהמוכר שהינו: "עוסק מורשה", חשבונית מס. ואז אין כל הגבלה לגבי צורת התשלום .

 

או

 

2. ניתן לשלם תמורת החשבונית, בהעברה בנקאית, כרטיס אשראי, או בשיק שהקונה חתום עליו (לא שיק מוסב) ושנאמר בו שהתשלום למוכר בלבד - ואז אין חובה לדרוש מהמוכר חשבונית מס .

 

ג. כאשר ערך הנכסים או השרותים נמוך מ: 250 ש"ח, אין חובה לדרוש חשבונית מס ואין הגבלה על אמצעי התשלום .

אהרון ישראל רואה חשבון  ן  רח' האשלג 22, ת.ד 3545, חיפה  ן  טל. 04-8627212  ן  פקס. 04-8626619   |   דוא"ל. aharon_cpa@yahoo.com