כתבות של אהרון ישראל

רואה חשבון בחיפה

 

אהרון ישראל

רואה חשבון

רח' האשלג 22,

ת.ד 3545, חיפה

טל. 04-8627212

פקס. 04-8626619

 

דוא"ל:

aharon_cpa@yahoo.com

 

  

 

 

20 נובמבר 2011

 

הנדון: שינויים בהכרה בהוצאות אש"ל

פס

 

במסגרת עתירה שהוגשה לבג"ץ במהלך שנת 2011 על חוסר עדכון סכומי האש"ל המותרים בניכוי מאז אמצע שנות השמונים, הוחלט כנגד עמדת רשות המסים לעדכן את סכומי האש"ל הניתנים לניכוי רטרואקטיבית.

סכומי האש"ל, עודכנו ופורסמו היום, רטרואקטיבית עד ליום: 31 בדצמבר
2010, כך שניתן להגישם למס הכנסה ולבקש לתקן בהתאם את הדוחות לשנות המס: 2009, ו- 2010 .

 

כידוע, התקנה לניכוי הוצאות אש"ל בוטלה מיום: 01 בינואר 2011, כך שזו
ההזדמנות האחרונה כמעט לתבוע אש"ל לפי סכומים ריאליים כפי שפורסמו היום (הסכומים מצורפים בקובץ מצורף) .

 

להזכירכם, הוצאות אשל ניתן לתבוע, מי שעובד מחוץ לעסקו, כדלקמן:
ארוחת בוקר: לפני השעה: 08:00 .

 

ארוחת צהריים: לאחר השעה: 16:00 .

 

ארוחת ערב: לאחר השעה: 19:00 .

 

והכל ובתנאי שמקום העבודה מרוחק יותר מ: 10 ק"מ ממקום העבודה
הקבוע, לפי האמור בתקנות, ובתנאי שהוגש דו"ח אש"ל מסודר לכל חודש וחודש .

 

לכל אחד מהלקוחות המעונין להגיש ולתקן בדיעבד את הדוחות לשנות המס הנ"ל, מצורף קישור ל "דו"ח א.ש.ל" – אותו ניתן להדפיס כמה פעמים שהינכם רוצים.

 

 

ב ה צ ל ח ה,

 

אהרון ישראל

רואה חשבון

 

אהרון ישראל רואה חשבון  ן  רח' האשלג 22, ת.ד 3545, חיפה  ן  טל. 04-8627212  ן  פקס. 04-8626619   |   דוא"ל. aharon_cpa@yahoo.com